1. Отчет от 14.03.2017 г
 2. Отчет от 27.03.2017 г
 3. Отчет от 20.04.2017 г
 4. Отчет от 16.05. 2017 г
 5. Отчет от 14.06.2017 г
 6. Отчет от 20.07.2017 г
 7. Отчет от 01.09.2017 г
 8. Отчет от 11.10.2017 г
 9. Отчет от 07.11.2017 г
 10. Отчет от 07.12.2017 г
 11. Отчет от 16.01.2018 г
 12. Отчет от 19.02.2018 г
 13. Отчет от 20.03.2018 г
 14. Отчет от 06.05.2018 г
 15. Отчет от 05.07.2018 г
 16. Отчет от 24.09.2018 г
 17. Отчет от 26.11.2018 г
 18. Отчет от 18.02.2019 г
 19. Отчет от 12.05.2019 г
 20. Отчет от 12.09.2019 г
 21. Отчет от 01.12.2019 г
 22. Отчет от 03.08.2020 г
 23. Отчет от 05.10.2020 г
 24. Отчет от 03.11.2020 г
 25. Отчет от 09.03 2022 г за период 04.11.20 — 31.12.21
 26. Отчет за 04.11.20 — 28.02.21
 27. Отчет за 01.03.21 — 30.06.21
 28. Отчет за 01.07.21 — 31.10.21
 29. Отчет за 01.11.21 — 31.12.21
 30. Отчет за период 01.01.2022 г по 03.04.2022 г от 03.04.2022 г.
  31. Отчет за период 04.04.2022 г. по 31.08. 2022 г. от 04.09.2022 г.
  32. Отчет за период с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г от 26.10.2023